Preview Mode Links will not work in preview mode

Inte bara en siffra

Dec 6, 2022

När Frida Boisens mamma tar sitt liv, och lämnar henne med ett brev som säger "nu fick du som du ville", så blir det början på en nedåtgående spiral för Frida. Hennes eget mående blir allt sämre och sämre - mycket på grund av skulden kring hennes mammas självmord. När hon väl söker hjälp blir det inte...


Jan 2, 2022

Går det att ha ett bra liv där det finns plats för en stor sorg? I senaste avsnittet av podden Inte bara en siffra möter du Björn som berättar om när ett syskon tar sitt liv, om hur traumatiska förluster kan påverka relationer och om att gå från att vara en sörjande bror till en bror med en sorg.