Preview Mode Links will not work in preview mode

Inte bara en siffra


Dec 6, 2022

När Frida Boisens mamma tar sitt liv, och lämnar henne med ett brev som säger "nu fick du som du ville", så blir det början på en nedåtgående spiral för Frida. Hennes eget mående blir allt sämre och sämre - mycket på grund av skulden kring hennes mammas självmord. När hon väl söker hjälp blir det inte som hon tänkt sig utan det förstärker snarare hennes desperata situation. Men till slut skulle ändå hjälpen komma - och det från ett ytterst oväntat håll.

I ett öppet och hudlöst samtal hör vi henne berätta om sina erfarenheter av att mista en nära anhörig i suicid. Om att bearbeta skulden, om skammen som fick henne att hålla tyst i 13 år och hur oerhört viktigt att hämta stöd hos personer som lyssnar; oavsett om det är närstående eller personer utanför den nära kretsen.

Inte Bara En Siffra är en podd från Spes. Läs mer om vårt arbete på spes.se