Preview Mode Links will not work in preview mode

Inte bara en siffra

Jan 2, 2022

Går det att ha ett bra liv där det finns plats för en stor sorg? I senaste avsnittet av podden Inte bara en siffra möter du Björn som berättar om när ett syskon tar sitt liv, om hur traumatiska förluster kan påverka relationer och om att gå från att vara en sörjande bror till en bror med en sorg.